โครงการชั่งหัวมัน

 

โครงการชั่งหัวมันเป็นโครงการที่ถูกตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากชาวบ้านในบริเวณนั้นได้นำมันเทศมาถวาย แต่เมื่อเสด็จกลับทรงมิได้นำหัวมันดังกล่าวกลับไปด้วย และเมื่อทรงเสด็จมาใหม่อีกครั้งก็ทรงพบว่าหัวมันนั้นแตกใบออกมา จากนั้นทรงมีพระราชดำริให้ซื้อที่ดินบริเวณดังกล่าวไว้สำหรับเพาะปลูกพืชต่างๆ และพระราชทานนามของโครงการนี้ว่า “ชั่งหัวมัน

 

ปัจจุบันโครงการชั่งหัวมันมีพื้นที่ประมาณ 250 ไร่ พื้นที่ส่วยใหญ่ถูกแบ่งใช้เป็นแปลงสำหรับการเพาะปลูกพืชต่างๆ มากมายหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นมันเทศ สัปปะรด ข้าวโพด มะนาว แก้วมังกร และอื่นๆ อีกมากมาย พื้นที่ส่วนที่เหลือ ถูกแบ่งออกไปใช้สำหรับการสร้างบ่อน้ำเพื่อใช้ในโครงการ พื้นที่เลี้ยงสัตว์ เช่น วัวและไก่ และยังมีพื้นที่บางส่วนใช้สำหรับผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม (Wind Turbine) และแสงอาทิตย์ (Solar Cell) อีกด้วย

 

เนื่องจากพื้นที่ของโครงการชั่งหัวมันนั้นกว้างใหญ่มาก ดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ของโครงการจึงได้จัดเตรียมจักรยานไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ใช้บริการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ให้เราได้ขี้จักรยานเล่นไปตามถนนและเที่ยวชมสวนต่างๆ ที่รอบๆ โครงการได้

 

คลิกเพื่อดูรูปโครงการชั่งหัวมัน

โครงการชั่งหัวมัน ตั้งอยู่ที่บ้านหนองคอไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวังเพชรบุรี

การเดินาทงไปยังโครงการชั่งหัวมันนั้น ให้ขับรถมาตามถนนเพชรเกษม (สาย 4) เส้น Bypass ชะอำ เมื่อเห็นทางแยกไปสนามกอล์ฟสปริงฟิลต์ ให้เลี้ยวขวาไปตามทาง ขับไปตามทางเรื่อยๆ จนเจอทางเลี้ยวขวาไปบ้านหนองขาม ขับมาเรื่อยๆ จนผ่านวัดหนองโรง จะมีป้ายบอกทางไปโครงการชั่งหัวมันเป็นระยะ ให้ขับตามไปตามป้ายจนถึงโครงการ

แผนที่โครงการชั่งหัวมัน

Chang Hua Mun Map